Het mkb doet te weinig aan outplacement en re-integratie

Als er in het mkb gedwongen ontslagen vallen, is er nauwelijks geld om werknemers te ondersteunen bij het vinden van ander werk. Outplacement wordt helaas veel te weinig ingezet. Aldus personeelsnet in een recent artikel.

 

Slechts een deel van de mkb organisaties met boventallig geworden werknemers, biedt hun personeel loopbaanbegeleiding aan bij het vinden van een nieuwe baan. Dat blijkt uit onderzoek van EIM, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Als werknemers moeilijk aan een nieuwe baan kunnen komen na gedwongen ontslag, kan de werkgever de betreffende werknemers ondersteunen bij het vinden van ander werk. Dergelijke ondersteuning wordt geboden door outplacementbureaus zoals CareerSolution.

CareerSolution, gespecialiseerd in outplacement voor hoger opgeleiden, biedt outplacement in Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Den Haag. Maar de mogelijkheden die het mkb heeft voor uitgebreide ondersteuning, zijn beperkt: als er gedwongen ontslagen vallen verkeert het bedrijf vaak in zwaar weer en MKB-ondernemers hebben dan weinig tijd en beperkte financiële middelen. 

De werkgevers kiezen daarom vooral voor ondersteuningsmiddelen als solliciteren onder werktijd, scholing en detachering. Voor relatief dure ondersteuningsvormen als begeleiding door een mobiliteitscentrum of outplacementtrajecten – waar werknemers vooral behoefte aan hebben – is vaak geen geld. 

Dit is zeer kortzichtig omdat de ervaring leert dat het inzetten van outplacement eerder kostenbesparend dan kostenverhogend werkt. Op eventuele herplaatsingsmogelijkheden bij collega-bedrijven in de omgeving, hebben ondernemers maar beperkt zicht. 


Mkb-werkgevers kunnen hulp krijgen voor de herplaatsing van werknemers bij regionale initiatieven zoals leerwerkloketten, brancheservicepunten, werkgeversservicepunten, mobiliteitscentra, poortwachtercentra en UWVwerkbedrijf. 

Maar werkgevers in het mkb maken weinig gebruik van deze diensten: ze zijn er niet mee bekend, hebben er weinig vertrouwen in of hebben er niet de tijd of het geld voor. Volgens EIM moeten deze organisaties daarom beter samenwerken, aan de hand van een samenhangend regionaal arbeidsmarktbeleid. Dan moeten werkgevers er wel voor zorgen dat de inzetbaarheid van werknemers op peil blijft, omdat dit de kans op ander werk groter maakt.

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies voor het optimaal functioneren van deze site. Door gebruik te maken van deze website, stemt u hiermee in.