Netwerken

Voor werkzoekende die participeren in een outplacement traject is het effectief inzetten van het eigen netwerk een belangrijk vraagstuk tijdens het loopbaantraject. Uiteraard wordt ook het netwerk van CareerSolution gebruikt voor het vinden van passende vacatures. Wij helpen u bij het in kaart brengen van alle relevante contacten en bij het benaderen en informeren van deze contacten. Verder beschikken wij over een bestand van contactpartners die actief zijn in de werving en selectie. Op basis van de sector waarin u actief bent kunnen we hieruit een selectie maken om vervolgens uw kwaliteiten onder de aandacht te brengen van deze bureaus.