Reintegratie tweede spoor

CareerSolution is een reintegratie en outplacementbureau met een zeer ruime ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding in het algemeen en met reintegratie tweede spoor trajecten in het bijzonder. Wij richten ons specifiek op hoger opgeleiden zodat wij voor deze doelgroep het optimale resultaat kunnen bereiken. Indien u door ziekte niet meer in uw oude functie kunt terugkeren wordt er eerst onderzocht of er binnen uw huidige organisatie mogelijkheden zijn om passende arbeid te verrichten. Wanneer dit niet het geval is kan er buiten de organisatie gezocht worden naar een passende nieuwe functie. Dit is het reintegratie tweede spoor traject. Het is niet altijd een makkelijke opgave om snel weer aan de slag te zijn op een nieuwe functie die perfect past bij de mogelijkheden en ambities. Gelukkig is CareerSolution de perfecte partner voor hoger opgeleiden die via reintegratie beginnen aan een nieuwe stap in hun loopbaan. CareerSolution helpt u weer verder.

Begeleiding reintegratie trajecten

Bij CareerSolution kunt u rekenenen op een volwassen en resultaat gerichte reintegratie begeleiding waarbij er samen met een ervaren coach gezocht wordt naar passend werk. Omdat al onze coaches ruime HR ervaring hebben kennen zij de arbeidsmarkt goed genoeg om de soms complexe tweede spoor reintegratie tweede spoor trajecten tot een goed einde te brengen. CareerSolution is een gerenommeerd, middelgroot reintegratie en outplacement bureau. Onze opdrachtgevers bestaan uit zowel profit als non-profit organisaties. Wij streven ernaar de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacement en reintegratie tweede spoor. Doordat alle coaches bij CareerSolution goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de wet en regelgeving kunnen werkgevers er gerust op zijn dat de verzorgde trajecten volledig voldoen aan de gestelde eisen door UWV en aan de bepalingen in de Wet Verbetering Poortwachter.

Werkwijze reintegratie 

Reintegratie tweede spoor is vaak een complex vraagstuk, zeker als het om reintegratie van hoger opgeleiden gaat. CareerSolution helpt u graag weer op weg. Rekening houdend met het verloop van het ziekteproces en de werksituatie bij de werkgever wordt er een traject uitgestippeld dat is afgestemd op uw specifieke situatie met als doel het verwerven van passend werk dat past bij uw ambitie, ervaring en belastbaarheid. De kern van de reintegratie tweede spoor trajecten van CareerSolution is de individuele coaching. Onze coaches zijn professionele reintegratie coaches die allen gecertificeerd zijn door één van de beroepsorganisaties in Nederland. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek krijgt u een eerste indruk van de loopbaancoach waarmee u gaat werken. In het reintegratie traject kunnen indien nodig opgenomen worden: arbeidsmarktoriëntatie,  effectief solliciteren en effectief netwerken. Daarnaast beschikt CareerSolution over een ruim aanbod aan extra ondersteunende faciliteiten zoals het inzetten van testen. Als onze coaches zijn gecertificeerd tot het afnemen van loopbaantesten. U krijgt indien gewenst de beschikking over naslagmateriaal. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om met behulp van jobhunting precies die vacatures te verwerven die bij u passen. Voor reintegratie tweede spoor bij CareerSolution kunt u terecht op één van onze vestigingen in: Amsterdam (twee vestigingen), Haarlem, Utrecht, Den Haag, Leiden, Amstelveen, Heerhugowaard, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Breda en Rotterdam. Klik hier voor de contactgegevens. U kunt natuurlijk ook ons contactformulier invullen of een e-mail sturen naar info@careersolution.nl. Wij zijn u altijd graag van dienst!
Contactformulier
reintegratie tweede spoor

Reintegratie volgens de Wet Poortwachter

Wat zijn de verplichtingen indien een reintegratie tweede spoor traject ingezet moet worden? De Wet verbetering Poortwachter bepaalt wat er moet gebeuren als er sprake is van langdurige ziekte. De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat het loon tijdens ziekte tot 2 jaar moet worden doorbetaald. Gedurende die tijd wordt van de werkgever verwacht dat hij zich samen met de werknemer inspant voor werkhervatting. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor uit welke fasen het reintegratie tweede spoor begeleidingstraject moet bestaan.

Wat is het doel van reintegratie tweede spoor?

Het doel van reintegratie tweede spoor is passend werk vinden. Belangrijk is dat dit werk wel aansluit bij de belastbaarheid van de werknemer. In eerste instantie wordt begonnen met reintegratie eerste spoor: De reintegratie zal zich richten op terugkeer in de eigen functie, eventueel met aanpassingen. Als dit niet mogelijk is moet er gezocht worden naar ander passend werk in dezelfde organisatie. Is er een jaar verstreken of is duidelijk is dat terugkeer binnen het bedrijf niet haalbaar is dan moet het reintegratie tweede spoor traject worden opgestart.

Hoe verloopt het reintegratie proces bij langdurige ziekte?

 Reintegratie in de eigen functie, zo nodig met aanpassingen en voorzieningen (eerste spoor). Als re-integratie in de eigen functie niet haalbaar is moet gezocht worden naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf (1e spoor). Pas als vastgesteld is dat reintegratie binnen het bedrijf waarschijnlijk niet haalbaar is, moeten de inspanningen zich, uiterlijk vanaf de 52e verzuimweek, richten op werk buiten de organisatie. Dit noemen we het tweede spoor. Om de mogelijkheden voor werkhervatting binnen het bedrijf goed te onderzoeken wordt meestal een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Een reintegratie tweede spoor traject kan ook parallel aan een reintegratie eerste spoor traject worden ingezet. De arbeidsdeskundige kent de wet en regelgeving en kan de werkgever adviseren bij de juiste stappen tijdens de reintegratie. Een onjuiste uitvoering kan leiden tot een sanctie van UWV. UWV beoordeelt achteraf of de reintegratie op een juiste manier heeft plaatsgevonden. Bij CareerSolution worden alle trajecten verzorgd conform de Wet Verbetering Poortwachter zodat zowel werknemer als werkgever met een gerust hart het reintegratie traject kunnen ingaan.