Loopbaanassessment

Bij een loopbaan assessment is bijna altijd sprake van een wens of noodzaak (in geval van een outplacement) van functie te veranderen. De vraag die centraal staat is welke verandering het meest voor de hand ligt, gezien je drijfveren, persoonlijkheid en competenties. Een loopbaanassessment geeft dus aan wat voor soort beroepen en organisaties bij je passen. Een loopbaanassessment behelst vaak meer dan alleen de assessmentdag zelf. Doorgaans is er een gesprek dat een aantal weken voorafgaand aan het assessment plaatsvindt.

De assessmentdag zelf verschilt bij een loopbaanassessment eigenlijk niet zo veel van de andere typen assessment, behalve dan dat er een duidelijke plaats is weggelegd voor vragenlijsten met een loopbaanspecifiek karakter. De psycholoog werkt in zijn advies niet naar een conclusie toe in termen van ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’, hij zoekt de meest opvallende tendensen in jouw interesses en competenties. Het advies geeft vooral een aantal passende loopbaanrichtingen aan.