Arbeidsmarktoriëntatie

Op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie hanteert CareerSolution een aanpak waarin kandidaten zicht krijgen op hun mogelijkheden, competenties en vaardigheden en waaruit een gericht beroepsadvies komt dat afgestemd is op de actuele vraag van de arbeidsmarkt. We starten het traject met een persoonlijk intakegesprek, waarna afspraken worden gemaakt over inhoud en looptijd van het traject. Arbeidsmarktorientatie kan een onderdeel zijn van een outplacement traject maar ook als zelfstandig begeleidingstraject worden ingezet.

Activiteiten

De arbeidsmarktoriëntatie van CareerSolution kent de volgende activiteiten:

  • Intakegesprek waarin we de arbeidswensen en het inzicht in de eigen competenties helder krijgen.
  • Persoonlijke begeleiding van een ervaren beroepskeuzeadviseur. Gesprekken, opdrachten en intensieve ondersteuning zijn hierin standaard.
  • Het laten maken van aantal testen. Een onderzoek naar de competenties, motivatie, persoonlijkheidskenmerken en de voorkeuren voor beroep en arbeidsomgeving.
  • Evaluatie van het door de beroepskeuzeadviseur gemaakte verslag. Een rapportage van het competentieprofiel in relatie tot de arbeidsmarkt.

Resultaat traject arbeidsmarktoriëntatie

U heeft een relevante beroepsrichting gekozen die zowel aansluit op de eigen competenties als op de vraag van de huidige arbeidsmarkt. Een beroepsrichting die naar verwacht op korte termijn zal leiden tot een langdurige en plezierige nieuwe werkkring.