arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte

Arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte

Arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. Als een werknemer langdurig ziek is, dan is dat niet alleen vervelend voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de werknemer weer aan het werk te krijgen en om te voorkomen dat de werknemer volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Daarom kan er na 1 jaar ziekte een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd. In dit artikel zullen wij uiteenzetten wat een arbeidsdeskundig onderzoek inhoudt, wanneer het wordt ingezet en wat de voordelen ervan zijn voor zowel de werknemer als de werkgever. Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte wordt ingezet en wat het vervolg is.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek waarbij een arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden om een werknemer weer aan het werk te krijgen. Hierbij wordt er gekeken naar de aard van de ziekte, de belastbaarheid van de werknemer, de werkzaamheden die de werknemer voorheen verrichtte en de mogelijkheden om deze werkzaamheden aan te passen. Ook wordt er gekeken naar eventuele alternatieve werkzaamheden die de werknemer zou kunnen verrichten. Het doel van het onderzoek is om te bepalen of de werknemer weer aan het werk kan, en zo ja, op welke manier dat het beste kan gebeuren.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte ingezet?

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt meestal ingezet als een werknemer na 1 jaar ziekte nog steeds niet in staat is om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. In veel gevallen heeft de werknemer inmiddels al een traject van reintegratie doorlopen, maar is het nog niet gelukt om de werknemer weer volledig aan het werk te krijgen. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan dan helpen om de werknemer weer op de werkvloer te krijgen.

Daarnaast kan een arbeidsdeskundig onderzoek ook worden ingezet als er sprake is van een verandering van de werkomstandigheden. Bijvoorbeeld als er sprake is van een reorganisatie of als er bepaalde werkzaamheden zijn weggevallen en er nieuwe werkzaamheden voor in de plaats zijn gekomen. Een arbeidsdeskundige kan dan helpen om te bepalen of de werknemer in staat is om de nieuwe werkzaamheden uit te voeren, en zo ja, op welke manier dat het beste kan gebeuren.

Wat zijn de voordelen van een arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan verschillende voordelen opleveren voor zowel de werknemer als de werkgever. Enkele voordelen zijn:

Inzicht in de mogelijkheden van de werknemer

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden van de werknemer. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer bepaalde werkzaamheden niet meer kan uitvoeren, maar wel andere werkzaamheden kan verrichten. Door het onderzoek weet de werknemer wat de mogelijkheden zijn en kan er gekeken worden naar alternatieve werkzaamheden die passen bij de belastbaarheid van de werknemer.

Kansen op succesvolle reintegratie worden vergroot

Als er een goed beeld is van de mogelijkheden van de werknemer, kan er gericht gezocht worden naar passende werkzaamheden. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle re-integratie vergroot. Dit is niet alleen positief voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Een werknemer die weer aan het werk kan, is immers minder afhankelijk van een uitkering en kan weer bijdragen aan de productiviteit van het bedrijf.

Verplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook verplicht worden gesteld vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet schrijft voor dat werkgevers en werknemers zich moeten inspannen om ervoor te zorgen dat een werknemer weer aan het werk kan. Als er na 1 jaar ziekte nog geen uitzicht is op een succesvolle re-integratie, kan er een arbeidsdeskundig onderzoek worden ingezet om te bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Kostenbesparing

Een werknemer die langdurig ziek is, kan de werkgever veel geld kosten. Er moet immers loon worden doorbetaald en er zijn kosten verbonden aan het inhuren van vervangend personeel. Door een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten, kan er worden gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit kan uiteindelijk leiden tot kostenbesparingen voor de werkgever.

Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte?

Een arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte begint meestal met een intakegesprek met de werknemer. Hierbij wordt er gekeken naar de ziektegeschiedenis en de belastbaarheid van de werknemer. Vervolgens wordt er gekeken naar de werkzaamheden die de werknemer voorheen verrichtte en of deze werkzaamheden nog passen bij de belastbaarheid van de werknemer. Als dit niet het geval is, wordt er gekeken naar alternatieve werkzaamheden die wel passen bij de belastbaarheid van de werknemer.

Daarnaast kan het zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is, zoals een medisch onderzoek of een psychologisch onderzoek. Dit hangt af van de aard van de ziekte en de belastbaarheid van de werknemer.

Als er een goed beeld is van de mogelijkheden van de werknemer, wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassingen te doen aan de werkzaamheden, zoals het verminderen van werkdruk of het aanpassen van werktijden. Ook kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om de werknemer te laten reintegreren in een andere functie binnen het bedrijf of in een ander bedrijf. Dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Bij scholen bijvoorbeeld bestaat verreweg het merendeel van de werknemers uit docenten. Het vinden van aangepast werk voor iemand die niet meer voor de klas kan staan is dan heel moeilijk. gelukkig zijn er gespecialiseerde reintegratiebureaus in het onderwijs die hierbij kunnen helpen.

Wat gebeurt er na het arbeidsdeskundig onderzoek?

Na het arbeidsdeskundig onderzoek wordt er een rapport opgesteld waarin de bevindingen en aanbevelingen worden beschreven. Dit rapport wordt besproken met de werkgever en de werknemer. Op basis van het rapport kunnen er vervolgstappen worden genomen, zoals het aanpassen van de werkzaamheden of het zoeken naar alternatieve werkzaamheden.

Als er sprake is van een verplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, dan moeten de werkgever en de werknemer zich houden aan de gemaakte afspraken en de aanbevelingen uit het rapport opvolgen. Het is belangrijk om dit goed te documenteren, zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan over de inspanningen die zijn verricht.

arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte

Conclusie

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helpen om een werknemer weer aan het werk te krijgen na 1 jaar ziekte. Door te kijken naar de mogelijkheden van de werknemer en gericht te zoeken naar passende werkzaamheden, kan de kans op een succesvolle re-integratie worden vergroot. Dit is niet alleen positief voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Een werknemer die weer aan het werk kan, is immers minder afhankelijk van een uitkering en kan weer bijdragen aan de productiviteit van het bedrijf. Het is daarom aan te raden om een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten als er na 1 jaar ziekte nog geen uitzicht is op een succesvolle reintegratie. Mocht het arbeidsdeskundig onderzoek daar aanleiding toe geven dan is CareerSolution met meer dan 30 jaar ervaring de aangewezen partner voor het verzorgen van een reintegratie 2e spoor traject.

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies voor het optimaal functioneren van deze site. Door gebruik te maken van deze website, stemt u hiermee in.