Outplacement traject

Op deze pagina treft u meer informatie over de outplacement trajecten die CareerSolution verzorgt.

Maatwerk en individuele coaching

Het succes van een outplacement traject hangt af met de mate waarin het outplacement is afgestemd op het arbeidsmarktprofiel van de kandidaat. Omdat CareerSolution outplacement trajecten verzorgt specifiek voor hoger opgeleiden kan elke kandidaat rekenen op een passend en succesvol outplacement traject.

outplacement traject bij CareerSolution

Als u belt naar 

085 885 143 staan wij u graag te woord en maken wij eventueel een afspraak voor een kennismaking op een van onze 14 locaties.


Meer informatie over ons outplacement traject:

Elk outplacement traject bij CareerSolution is maatwerk. Bij de start van een traject worden de carrière wensen geïnventariseerd en wordt er onderzocht of er eventuele loopbaan knelpunten zijn. Op basis hiervan wordt vervolgens een outplacement traject plan opgesteld met daarin alle onderdelen die een outplacement traject succesvol kunnen maken. Wilt u ook kennismaken met een van onze ervaren coaches? Neem contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 Nadat er afstemming is over de wensen van het outplacement kan het traject direct worden gestart. De invulling van de onderdelen zal volledig afgestemd worden op de specifieke situatie van de kandidaat.

Om u wat meer informatie te geven hoe een mogelijk outplacement traject eruit kan zien treft u hieronder een beschrijving van de onderdelen die in een outplacement traject aan de orde kunnen komen:

  • Individuele loopbaancoaching

Indien nodig zal begonnen worden met het verwerken van de eventuele teleurstelling van het ontslag. Vervolgens zullen alle loopbaan gerelateerde zaken aan de orde komen die de kans op het vinden van een passende baan vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door middel van zelfanalyse en begeleiding bij een persoonlijk ontwikkelingsproces. Kandidaat wordt verder ondersteund bij het inzicht krijgen in en bewust worden van kernkwaliteiten, valkuilen en van zijn of haar competenties en (werk)waarden. Elk kandidaat kan uiteraard ook rekenen op adequate ondersteuning bij het succesvol benaderen van de arbeidsmarkt.

Coach en kandidaat zullen buiten de reguliere gesprekken ook regelmatig contact hebben via telefoon, skype of mail.

Indien een kandidaat een nieuwe functie vindt tijdens het outplacementtraject dan kunnen de overgebleven gesprekken benut worden om de instroom in de nieuwe functie te ondersteunen.

  • Arbeidsmarktoriëntatie/Testen

Voor een goede profielanalyse en arbeidsmarktverkenning kan het nuttig zijn dat de kandidaat enkele testen doet. De coach en kandidaat overleggen welke testen de kandidaat maakt. De coach bespreekt de resultaten met de kandidaat en vertaalt deze in een advies voor een passend beroepsvervolg dat aansluit op de huidige arbeidsmarkt.

  • Netwerkvaardigheden/Social Media.

In het traject komt het trainen, versterken en de manier van benaderen van het eigen netwerk ruim aan de orde. Waar mogelijk kan de kandidaat de contacten van CareerSolution benutten.

Social media zijn inmiddels onmisbaar bij het solliciteren. Daarom is er speciale aandacht voor het gebruik van social media bij het netwerken en solliciteren. Wij ondersteunen de kandidaat bij het opzetten en updaten van zijn of haar profiel (LinkedIn) en we adviseren hoe social media verder kunnen worden ingezet om een vervolgstap te maken.

  • Training sollicitatievaardigheden/presentatie.

Het aanscherpen van de vaardigheden ten aanzien van het maken van een effectieve brief en cv. Voorafgaand aan het daadwerkelijke solliciteren is het analyseren van vacatures een belangrijk traject onderdeel om efficiënt, gericht en met meer kans op succes te solliciteren. Het oefenen van sollicitatiegesprekken door middel van mock interviews en het intensief behandelen van mogelijke sollicitatievragen.

  • Jobsearching

Ondersteuning bij het zoeken naar geschikte vacatures. Kandidaat krijgt toegang tot Jobdigger, een online applicatie waarmee gericht vacatures gevonden kunnen worden. Jobdigger beschikt over meer dan 200.000 actuele vacatures waaronder vacatures die niet op de reguliere vacaturesites te vinden zijn. Tevens kunnen kandidaten via Jobdigger relevante arbeidsmarkt data genereren.

  • Workshops

Periodiek organiseert CareerSolution groepsbijeenkomsten waarbij ook de interactie met andere deelnemers een belangrijke rol speelt. Tijdens deze bijeenkomsten staat steeds een thema centraal. Thema’s die aan de orde komen zijn: netwerken, communicatie, effectief solliciteren.

Indien het niet mogelijk is om een groepsbijeenkomst te organiseren dan zal de thematiek tijdens de individuele coaching aan de orde komen.

  • Online leerplatform

Voor het verbeteren of oriënteren van de positie op de arbeidsmarkt is ook het blijven leren van belang. Kandidaten krijgen daarom gedurende 6 maanden  toegang tot het online leerplatform van CareerSolution. Het CareerSolution leerplatform biedt toegang tot 500 diverse compacte trainingen/opleidingen en biedt leergangen die specifiek zijn samengesteld voor hoger opgeleide werkzoekenden. Kandidaten kunnen leermodules volgen op het gebied van communicatie, management skills, samenwerken, leiderschap, time management etc.

           

Als u belt naar

 085 885 143 staan wij u graag te woord en maken wij eventueel een afspraak voor een kennismaking op een van onze 14 locaties.


Een outplacement traject, wat levert het op?


In meer dan 95% van alle gevallen een nieuwe baan. Het streven hierbij is niet alleen om zo snel mogelijk een nieuwe functie te vinden maar vooral een nieuwe baan die passend is.

Indien je arbeidscontract beëindigt wordt dan kan een outplacement traject een goede manier zijn om sneller een nieuwe functie te vinden. Ook het starten als zelfstandige kan doel zijn van een outplacement traject.

Wanneer een outplacementtraject inzetten?

Meestal wordt een outplacement traject ingezet bij een (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door omdat je werkgever (om welke reden dan ook) niet met je verder wil maar het kan ook door reorganisatie of een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Een Outplacement traject heeft zowel voor de werkgever als voor de werknemer voordelen. De werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Het recht op outplacement van de werknemer wordt vaak vastgelegd in een sociaal plan of vaststellingsovereenkomst.

Bent u werkzaam in het onderwijs en op zoek naar een outplacement traject? Kijk dan op de website van Onderwijs-Herstart voor meer informatie over outplacement specifiek voor het onderwijs.

Wat zijn de kosten van een outplacement traject?

De kosten zijn afhankelijk van de duur en inspanning die geleverd zullen worden. Welke onderdelen zitten wel en welke niet in het outplacement traject. Neem contact met ons op en wij zijn graag bereid om direct een kostenindicatie te geven welke aansluit bij us behoefte.

Welke fases heeft een outplacement traject?

Dit hang af van de specifieke situatie. Niet iedereen doorloopt dezelfde fasen. Bovendien kan een fase bij de een vrij snel gaan maar bij een ander wat meer tijd kosten. Door het maatwerk dat CareerSolution biedt is hier alle ruimte voor.

Een gemiddeld outplacement traject doorloopt de volgende fasen:

Verwerking van het ontslag.

Als je voor outplacement in aanmerking komt, dreigt ontslag of heb je het al gekregen. Dat is hoe dan ook een verlies. Gevoelens als woede, vertwijfeling of onzekerheid dienen min of meer verwerkt te zijn om weer vooruit te kunnen kijken en optimaal gemotiveerd te zijn voor het vinden van een nieuwe baan.

Kerncompetenties ontdekken.

Om succesvol te kunnen solliciteren is het van belang je eigen kwaliteiten goed te kennen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar zeker na een lang dienstverband is het goed om al je ontwikkelde èn nog onontwikkelde kwaliteiten eens op een rijtje te zetten. De bekende drie vragen “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?” komen daarbij aan de orde. Eén of meer testen kunnen deel uitmaken van dit onderzoek. Ook een eventuele behoefte aan (bij-) scholing kan vastgesteld worden.

Arbeidsmarkt benadering

Veel mensen die in een outplacement traject komen hebben al lang niet meer gesolliciteerd. Alle aspecten van het solliciteren komen aan de orde. Het schrijven van een brief, opstellen van een cv en het voeren van een sollicitatiegesprek zijn allemaal onderwerpen die de revue passeren in een outplacement traject.

CareerSolution

Bel ons voor een afspraak.

Enter your text here...


Een outplacement traject. Wat zijn de voordelen?

Met een outplacementtraject heeft u als werknemer veel voordelen. U vergroot de kans om sneller en duurzaam een nieuwe baan te vinden dan wanneer u zelfstandig gaat solliciteren. Hieronder bespreken we enkele van de voordelen die outplacement kan bieden:

Grotere kans op een nieuwe baan - door met outplacement te beginnen, zodra er aanwijzingen zijn dat u de organisatie moet verlaten, staat u in een sterke positie om succesvol naar iets anders te zoeken.

Een baan vinden die bij u past - misschien bent u ontevredener over je huidige baan dan ooit? Outplacement kan helpen om jouw droombaan waar te maken!

Professionele begeleiding op koste van de werkgever - geniet van professionele begeleiding terwijl je wordt geholpen bij het zoekproces of wellicht richting ondernemerschap gaat.

Unieke mogelijkheid tot carrièrestap - wil je iets anders doen in je loopbaan? Een outplacement traject geeft je hier uniek voor deze kans!