Re-integratiebureaus worden nog onvoldoende ingeschakeld

Werkgever wordt afgestraft voor onvoldoende re-integratie inspanningen voor vangnetters. Re-integratiebureaus worden onvoldoende ingeschakeld.

De regering komt met een nieuw wetsvoorstel : Wetswijziging verrekening inkomsten met ziekengeld. Deze wet heft het verschil op tussen zogeheten vangnetters en reguliere werknemers: Een werknemer moet zich voor alle arbeidsongeschikte werknemers hard maken een passende re-integratie te vinden.

Verreweg de beste manier om zorg te dragen voor een passende re-integratie is het inschakelen van een re-integratiebureau. Er zijn re-integratiebureaus voor alle type werknemers. Zo is het re-integratiebureau CareerSolution gespecialiseerd in het re-integreren van hoger opgeleiden.

Wat zijn de consequenties voor de werkgever bij onvoldoende re-integratie inspanning?

De belangrijkste consequentie is dat een werkgever na twee jaar ziekte ook het loon zal doorbetalen van werknemers die daarvoor nog vanuit de Ziektewet werden betaald.

UWV draagt dan de zorg voor bijzondere ziektegevallen als zwangerschappen en welke onder no-risk polis vallen in de Ziektewet. Voor deze zogeheten vangnetters hoeft de werkgever het loon niet twee jaar lang door te betalen. Echter dient hij wel aan te kunnen tonen dat hij probeert deze arbeidsongeschikten weer te re-integreren in het bedrijf. Op het moment dat de werkgever onvoldoende inspanningen doet om dit te bewerkstelligen, kan het UWV onder de nieuwe wet hier consequenties aan gaan verbinden. Op het moment dat er onvoldoende inspanningen zijn verricht kan het bedrijf na de periode van 2 jaar gedwongen worden een jaar lang 70% loon door te betalen aan deze vangnetters.

Daarnaast stelt het kabinet dat de werkgever voortaan voor de kosten moet opdraaien als de arbeidsovereenkomst wordt beeindigd gedurende de ziekteperiode van de vangnetter en de werkgever vervolgens onvoldoende inspanningen doet om deze te re-integreren. Dit geldt momenteel alleen voor reguliere arbeidsongeschikten.

Het wetsvoorstel is nog niet van kracht, het ligt voor goedkeuring bij de Eerste Kamer

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies voor het optimaal functioneren van deze site. Door gebruik te maken van deze website, stemt u hiermee in.