vaststellingsovereenkomst bij ziekte

vaststellingsovereenkomst en ziekte

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Je bent ziek en je werkgever wil het contract beëindigen. Om de voortzetting van jouw arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen, biedt hij je een vaststellingsovereenkomst aan. Maar is dit volgens de wet wel toegestaan?

Het probleem:

In dit artikel bespreken we deze lastige situatie. Waar moet men op letten en wat zijn de valkuilen?

Na twee jaar of langer ziekte, is het mogelijk voor je werkgever om je op verschillende manieren te ontslaan. Als je dienstverband beëindigd is, dan heb je recht op een transitievergoeding en kom je in aanmerking voor een uitkering zoals bijvoorbeeld de Ziektewetuitkering of WW-uitkering. Echter moet er wel worden aangetoond dat jouw ontslag redelijk is en dat alle voorwaarden van de desbetreffende uitkering worden nageleefd.

Wat te doen:

Na twee jaar ziekte kun je ervoor kiezen om uit elkaar te gaan via een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als ontslag met wederzijds goedvinden. Jij en je werkgever stellen samen de voorwaarden vast die jullie willen afspreken. Zorg dat jouw rechten in ieder geval minimaal gelijk zijn aan die van een ontslagvergunning door UWV. Het voordeel van het regelen van een vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte is dat dit vaak gunstiger uitpakt en sneller kan worden geregeld, wat alle betrokken partijen tijd en energie bespaart.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Bij ziekte is een werknemer nog twee jaar wettelijk beschermd. In de meeste gevallen is het daarom raadzaam om goed na te denken of je een vaststellingsovereenkomst wil aangaan. Er zijn  voor een nadelen die goed afgewogen moeten worden. Indien gewenst kan het team van CareerSolution u adviseren wat raadzaam is in deze situatie. Heeft uw werkgever u al aangemeld voor een re-integratie 2e spoor traject? Bespreek uw situatie met uw re-integratie adviseur.

Om een WW-uitkering te ontvangen, is het noodzakelijk dat je op de arbeidsmarkt actief bent en aan de sollicitatieverplichting voldoet. Als je ziek of arbeidsongeschikt bent en hieraan niet kan voldoen, kan dit ertoe leiden dat UWV je verzoek tot uitkering afwijst. Om in aanmerking te komen voor Ziektewet (ZW) is het echter vereist dat je eerder verweer hebt gevoerd tegen je ontslag en alleen ondertekening van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte volstaat hiervoor niet.

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst kan er dus voor zorgen dat je straks zonder inkomsten komt te zitten.

Voordelen vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Vroegtijdig afscheid nemen van je werkgever en een vaststellingsovereenkomst tekenen kan nuttig zijn voor jou. Als je ziekte verband houdt met omstandigheden op het werk en als je bij andere werkgevers wel aan de slag kunt, dan is er sprake van een situatieve ziekte, zoals bij burn-out of werk gerelateerde stressklachten. Misschien is dit in jouw voordeel?

Misschien sta je niet meer te popelen om terug naar je werkgever te gaan en zoek je liever een frisse start. Dan kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte een belangrijke stap in jouw herstel zijn. Een nieuwe begin kan veel betekenen voor je gezondheid, maar biedt ook zekerheid en rust; nu weten we precies hoe en wanneer de arbeidsovereenkomst komt te vervallen.

Een groot pluspunt van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag is dat je de mogelijkheid hebt om invloed uit te oefenen op de afspraken die gemaakt worden. In situaties waarin er een beperking geldt, zoals bij langdurige ziekte, speelt dit vaak in je voordeel.

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat je in staat moet zijn de sollicitatieplicht na te leven en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt alvorens akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, dien je jezelf minimaal 28 dagen voordat je uit dienst gaat hersteld bij het UWV melden. Daarnaast is het van cruciaal belang dat de overeenkomst juridisch correct en WW-proof is.

Een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte is dus zoals eerder vermeld vaak een lastige zaak. Laat u goed informeren en hou met name uw perspectief na het eindigen van uw dienstverband in uw achterhoofd. Heeft u bijvoorbeeld de gelegenheid om hulp te krijgen bij het verwerven van nieuwe arbeid via outplacement? Dan is dat een groot voordeel omdat het uw kansen aanzienlijk vergroot op de arbeidsmarkt.