Wat doet een arbeidsdeskundige?

Wat doet een arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige is een expert op het gebied van mensen, werk en inkomen. De arbeidsdeskundige evalueert de belasting- en belastbaarheid van mensen in werk, biedt hulp bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en zoekt altijd naar mogelijkheden om hun werkvermogen te verhogen. Door deze diensten worden mensen in hun kracht gezet, waardoor ze kansen zien in plaats van beperkingen. Zo blijven mensen optimaal presteren en duurzaam inzetbaar.

Dit is het korte antwoord op de vraag: wat doet een arbeidsdeskundige?

We gaan er hieronder wat uitgebreide op in en zullen de stappen zetten die een arbeidsdeskundige zet bij het verrichten van een arbeidsdeskundig onderzoek:

Werkzaamheden arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan beoordelen of iemand in staat is om te werken. Zij/hij streeft ernaar een plan op te stellen, waarin wordt uitgelegd welke acties de werkgever en de werknemer samen kunnen ondernemen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken. Ondersteuning van een bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur is hierbij noodzakelijk. Er zal eerst informatie verzameld worden met behulp van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Daarnaast zal de arbeidsdeskundige advies geven over vele verschillende thema’s; biedt het oude werk nog perspectief? Of is aanpassing van de functie en/of de werkomgeving nodig? Is er andere soortgelijke functie die geschikt is voor de betreffende persoon? Zijn er vragen rondom het op- of bijscholen van werknemers? Kan een werkgever rekenen op subsidies?

In Nederland zijn er zo’n 3.500 arbeidsdeskundigen, waarvan er meer dan 3.200 lid zijn van de NVvA. Een aanzienlijk deel opereert als freelancer terwijl een groot gedeelte bij UWV, verzekeringsmaatschappijen en adviesbureaus werkzaam is. Samen bestrijken ze een breed scala aan taken dat we hieronder kort samenvatten.

Arbodiensten en Re-integratiebedrijven hebben een belangrijke taak bij het begeleiden van arbeidsongeschikten. Onze arbeidsdeskundigen geven hen ondersteuning bij terugkeer naar de arbeidsmarkt, of dat nu in hun oorspronkelijke functie is met aanpassingen of een verandering naar een andere werkgever toe. Coachen en trainen van re-integratiebegeleiders zijn ook onderdeel van ons takenpakket evenals advies over ziekteverzuimpreventie en opzetten van bedrijfszorgplannen. Wij staan klaar om de juiste hulp te bieden met als effect dat uw medewerkers snel weer optimaal functioneren in hun rol.

arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen en UWV WERKbedrijf

Bij UWV WERKbedrijf zijn arbeidsdeskundigen aanwezig die gezamenlijk met verzekeringsartsen de arbeidsongeschiktheid van verzekerden beoordelen. Zij adviseren werkgevers over hun re-integratieverplichtingen en bieden eerder in het traject deskundig oordeel ten behoeve van werkgever en werknemer. Daarnaast stimuleren ze mensen om op zoek te gaan naar hun weg terug naar de arbeidsmarkt door hen advies te geven over ergonomische aanpassingen op de werkplek alsook her- en omscholing. Arbeidsdeskundigen van UWV WERKbedrijf concentreren zich vooral op re-integratie en arbeidsbemiddeling voor mensen met een uitkeringsstatus.

Arbeidsdeskundigen en Verzekeraars

Bij verzekeraarsexperts houden arbeidsdeskundigen zich bezig met het uitvoeren van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Deze dienen ter ondersteuning van een breed scala aan financiële producten, waaronder arbeidsongeschiktheid-, ongevallen-, levens- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Beoordelingen omvatten bijvoorbeeld het bepalen van het inkomensverlies voor zelfstandigen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, de noodzakelijke aanpassing van werkplekken, claims ingediend bij UWV of werkgevers en reïntegratie trajecten. Daarnaast wordt er steeds meer gekeken naar preventieve maatregelen door experts die grote schadeclaims kunnen voorkomen en bedrijfshulp kunnen bieden.

Conclusie

Re-integratie en duurzaam herstel:

Met een goede arbeidsdeskundige begeleiding vinden werknemers de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Tijdens het re-integratieonderzoek spreken we met de betrokken partijen, waaronder de werkgever en de werknemer, en bezoeken desgewenst ook de werkplek.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden bij CareerSolution op het gebied van reintegratie 2e spoor ondersteuning. Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op: