Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Wat is een haalbaarheidsonderzoek bij tweede spoor re-integratie?

Een haalbaarheidsonderzoek kan worden uitgevoerd op het moment dat u te maken hebt met een zieke werknemer die, zo blijkt uit het arbeidsdeskundig onderzoek, een hoogstwaarschijnlijk lage belastbaarheid heeft en weinig tot geen benutbare mogelijkheden in de toekomst. Met een haalbaarheidsonderzoek bij tweede spoor re-integratie kan onderzocht worden of een tweede spoor traject zinvol is óf dat een andere weg wellicht zinvoller is.

Is een haalbaarheidsonderzoek verplicht?

Wanneer het eerste spoor, terugkeren in eigen of passend werk bij dezelfde werkgever, niet haalbaar blijkt, is het opstarten van een tweede spoor traject voor u als werkgever verplicht. Echter, ook uw zieke werknemer heeft de verplichting om mee te werken aan het tweede spoor traject op basis van de wet verbetering poortwachter. Het opstarten van een tweede spoor traject kan al worden ingezet in de achtste week na de datum dat uw werknemer zich heeft ziekgemeld. Uiterlijk één jaar na ziekmelding moet het tweede spoor traject worden ingezet. Toch kunnen er uitzonderingen zijn betreffende het inzetten van het tweede spoor traject. Met het haalbaarheidsonderzoek bij tweede spoor re-integratie wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een zieke medewerker. In tegenstelling tot het inzetten van een tweede spoor traject is het inzetten van een haalbaarheidsonderzoek dus niet verplicht.

Waarom doe je een haalbaarheidsonderzoek bij tweede spoor re-integratie?

Een tweede spoor traject is verplicht om op te starten voor de werkgever, maar het haalbaarheidsonderzoek controleert of een tweede spoor traject überhaupt zinvol is voor een zieke werknemer. Dit klinkt wellicht tegenstrijdig, maar er zijn situaties waarbij het opstarten van een tweedespoortraject eerst onderzocht dient te worden. Met een haalbaarheidsonderzoek bij tweede spoor re-integratie wordt onderzocht of én in hoeverre een zieke medewerker benutbare mogelijkheden heeft. Daarnaast wordt er ook gekeken of benutbare mogelijkheden in de toekomst verruimt kunnen worden door de begeleiding van een re-integratiecoach. Het is niet alleen nuttig voor de zieke werknemer én de werkgever om te weten hoe het vervolg van het traject gaat verlopen, maar met een haalbaarheidsonderzoek kan ook nog eens bijzonder veel geld voor een tweedespoortraject worden bespaard wanneer op voorhand al duidelijk is dat de kans van slagen nihil is.

Haalbaarheidsonderzoek

Waaruit bestaat een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek bij tweede spoor re-integratie bestaat uit verschillende onderdelen, zodat er op een gedegen manier onderzoek wordt gedaan naar de belastbaarheid en benutbare mogelijkheden van een zieke medewerker.

Stap 1. In de eerste plaats wordt er door een re-integratiecoach of iemand met een soortgelijke functie een gesprek gevoerd met de zieke werknemer. Tijdens deze intake verzamelt de re-integratiecoach allerlei informatie over de werknemer en de situatie.

Stap 2. Wanneer de re-integratiecoach vanuit de eerste hand, het traject focust zich namelijk op de zieke werknemer, informatie heeft verkregen, is het ook van belang dat er met andere betrokkenen en belanghebbenden in gesprek wordt gegaan. De re-integratiecoach vraagt daarom ook informatie op bij de werkgever, de bedrijfsarts en bij de arbodienst.

Stap 3. Zodra de re-integratiecoach de informatie van de verschillende betrokken personen heeft verkregen en een duidelijk beeld heeft gevormd, is het tijd voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt vastgesteld wat én hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is voor de werknemer. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden voor de werknemer zijn door middel van verschillende testen, analyses en onderzoeken naar de wensen, de competenties, het werkverleden en eventuele scholingsmogelijkheden.

Stap 4. Aan de hand van de verzamelde informatie uit stap 1 tot en met stap 3 schat de re-integratiecoach in hoe groot de kans is dat het tweedespoortraject al dan niet zinvol is. Houd er rekening mee dat de re-integratiecoach hier geen bindende uitspraak over kan, mag en zal doen, maar kan wel een inschatting maken van de haalbaarheid.

Stap 5. In de laatste stap wordt een rapportage opgesteld waarin voor de werkgever én de medewerker duidelijk wordt of het aangaan van een tweedespoortraject, volgens de re-integratiecoach, zinvol is. In het verslag worden argumenten aangedragen voor het standpunt van de coach. De rapportage van de re-integratiecoach kan bijgevoegd worden wanneer u een vervoegde WIA-aanvraag doet of als u een deskundigenoordeel wilt aanvragen bij het UWV.

Het doorlopen van een belastbaarheidsonderzoek moet op een gedegen manier gebeuren, omdat een groot verschil kan maken in het verloop van het re-integratieproces.

Hoelang duurt een haalbaarheidsonderzoek?

Wat de duur van een haalbaarheidsonderzoek is, hangt van verschillende factoren af. Deze factoren hebben onder andere te maken met de verschillende betrokkenen, de kansen op de arbeidsmarkt en de complexiteit van de situatie. In de regel duurt een haalbaarheidsonderzoek bij tweede spoor re-integratie enkele maanden. Het is verstandig om rekening te houden met ongeveer drie maanden. Het is zinvol om informatie in te winnen bij verschillende re-integratiebureaus om de duur van het traject én de werkwijze van de betreffende bureaus te vergelijken en een passende keuze voor uw werknemer en uzelf te maken.

Wat zijn de voordelen van een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek kent verschillende voordelen voor zowel werkgever als werknemer. De overstap van proberen te re-integreren in de eigen functie óf in een functie bij dezelfde werkgever naar een tweede spoor traject kan soms intens zijn en abrupt aanvoelen. Met het inzetten van een haalbaarheidsonderzoek bij tweede spoor re-integratie …

  • krijgt de medewerker de kans om te wennen aan het idee dat re-integreren in het eerste spoor waarschijnlijk niet gaat lukken;
  • wordt er aan de medewerker inzicht gegeven over zijn belemmeringen en competenties ten aanzien van de slagingskans van een tweede spoor traject.
  • is bijzonder veel voorwerk gedaan indien een tweede spoor traject toch wordt ingezet.
  • kan bijzonder veel geld bespaard worden door de werkgever.
  • kan een (vervroegde) WIA-aanvraag of deskundigenoordeel aangevraagd worden.

Wat is het doel van een haalbaarheidsonderzoek?

Het doel van een haalbaarheidsonderzoek bij tweede spoor re-integratie is het verschaffen van duidelijkheid aan medewerker en werkgever. Een tweede spoor traject kan bijzonder zinvol zijn, maar het is belangrijk om eerst duidelijk te hebben of er sprake kan zijn van het traject. In bepaalde gevallen zijn de belemmeringen gewoonweg te complex en is een tweede spoor traject (nog) niet passend. Een haalbaarheidsonderzoek biedt uitkomst voor werkgever én werknemer.

CareerSolution heeft een ruime ervaring in het verzorgen van haalbaarheidsonderzoeken. Neem contact met ons op en wij voorzien u graag van alle benodigde informatie.