kosten 2e spoor traject

Kosten 2e spoor traject

Wanneer een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren, kan een 2e spoor traject worden ingezet om de werknemer te helpen bij het vinden van passend werk buiten de organisatie. In deze blog zullen we ingaan op de kosten die hiermee gepaard gaan en welke factoren van invloed zijn op de hoogte van deze kosten.

Gemiddeld zijn de kosten voor een 2e spoor traject 1.250 euro voor elke 3 maanden met een starttarief van 1.000 euro.

Kosten 2e spoor traject bij CareerSolution

CareerSolution is een re-integratie en outplacementbureau met een zeer ruime ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding in het algemeen en met re-integratie tweede spoor trajecten in het bijzonder. CareerSolution verzorgt re-integratie begeleiding door middel van Individuele coaching afgestemd op de wet en regelgeving in de Wet Verbetering Poortwachter. Dit bied de werknemer een optimaal traject en de werkgever de garantie dat het hele re-integratie traject voldoet aan alle eisen.

                            Vraag direct een offerte aan

Contact re-integratie 2e spoor

Duur van het traject

Een belangrijke factor die van invloed is op de kosten van een 2e spoor traject is de duur van het traject. Hoe langer het traject duurt, hoe hoger de kosten zullen zijn. Dit komt doordat er meer tijd en inzet nodig is van de betrokken partijen, zoals de re-integratiecoach, de werkgever en de werknemer.

Om de duur van het traject te bepalen wordt er vaak een plan van aanpak opgesteld. In dit plan wordt beschreven welke stappen er worden genomen om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Het plan van aanpak wordt in samenspraak met de werknemer en de werkgever opgesteld. Het is belangrijk om realistische doelen te stellen en een haalbaar tijdspad te hanteren.

Intensiteit van het traject

Een tweede factor die van invloed is op de kosten van een 2e spoor traject is de intensiteit van het traject. Een intensiever traject zal meer tijd en inzet vergen van de betrokken partijen, wat zich zal vertalen in hogere kosten. Een intensief traject kan bijvoorbeeld bestaan uit intensieve begeleiding door een re-integratiecoach, intensieve trainingen of omscholingstrajecten.

Om de intensiteit van het traject te bepalen wordt er vaak een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt en welke begeleiding er nodig is om de werknemer succesvol te re-integreren in ander werk.

Kwaliteit van de re-integratie coach

Een derde factor die van invloed is op de kosten van een 2e spoor traject is de kwaliteit van de re-integratiecoach. Een goede re-integratiecoach kan de werknemer effectief begeleiden naar ander werk, waardoor het traject sneller en succesvoller zal verlopen. Een minder goede re-integratiecoach kan daarentegen het traject vertragen of zelfs doen mislukken, wat uiteindelijk hogere kosten met zich mee zal brengen.

Om de kwaliteit van de re-integratiecoach te waarborgen, is het belangrijk om een coach te kiezen die voldoet aan bepaalde eisen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de coach beschikt over de juiste kennis en ervaring om de werknemer succesvol te begeleiden. Ook is het belangrijk dat de coach goed kan samenwerken met de werkgever en de werknemer, en beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden.

Het inhuren van een goede re-integratiebureau kan op lange termijn kostenbesparend zijn. Een goed re-integratie bureau kan er namelijk voor zorgen dat het 2e spoor traject verloopt volgens de eisen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Een goed uitgevoerd 2e spoor traject zal ervoor zorgen dat een werkgever geen risico loopt op een loonsanctie.

Wettelijke verplichtingen werkgever

Verder is het ook belangrijk om rekening te houden met de overige wettelijke verplichtingen van de werkgever. De werkgever is namelijk verplicht om de kosten van het 2e spoor traject te dragen. Dit is ook vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter, die bepaalt dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van zieke werknemers.

De werkgever is echter niet verplicht om onbeperkt te investeren in het 2e spoor traject. De werkgever moet namelijk ook rekening houden met de financiële mogelijkheden en de haalbaarheid van het traject. Het is daarom belangrijk om in samenspraak met de werknemer en de re-integratiecoach een realistisch plan van aanpak op te stellen.

Kostenbesparende maatregelen

Er zijn ook verschillende kostenbesparende maatregelen die de werkgever kan nemen bij een 2e spoor traject. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld een deel van de kosten verhalen op de verzekeraar, als de werknemer is verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook kan de werkgever gebruik maken van subsidies en regelingen, zoals de no-riskpolis of de mobiliteitsbonus.

Een andere kostenbesparende maatregel is het aanbieden van tijdelijk aangepast werk binnen de eigen organisatie. Dit kan de werknemer helpen om weer aan het werk te gaan en de kosten van het 2e spoor traject beperken. Bovendien kan het aanbieden van aangepast werk leiden tot besparingen op loondoorbetaling en eventuele uitkeringen.

Conclusie kosten 2e spoor traject

Een 2e spoor traject kan gepaard gaan met verschillende kosten, afhankelijk van factoren als de duur en intensiteit van het traject, de kwaliteit van de re-integratiecoach en de wettelijke verplichtingen van de werkgever. Het is belangrijk om in samenspraak met de werknemer en de re-integratiecoach een realistisch plan van aanpak op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële mogelijkheden en haalbaarheid van het traject.

Een goede re-integratiecoach kan er bovendien voor zorgen dat het 2e spoor traject succesvoller verloopt en de werknemer sneller aan ander werk kan komen, wat uiteindelijk kan leiden tot besparingen op loondoorbetaling en eventuele uitkeringen. Het inhuren van een goede coach kan op korte termijn hogere kosten met zich meebrengen, maar kan op lange termijn juist kostenbesparend werken.

Als werkgever is het belangrijk om rekening te houden met de wettelijke verplichtingen en eventuele kostenbesparende maatregelen, zoals het verhalen van kosten op de verzekeraar en het aanbieden van tijdelijk aangepast werk. Door op een verantwoorde en kostenbewuste manier om te gaan met het 2e spoor traject, kan de werkgever de re-integratie van de zieke werknemer succesvol laten verlopen en de kosten zo laag mogelijk houden.