Wat is reintegratie tweede spoor?

Wat is reintegratie tweede spoor?

Reintegratie tweede spoor  is een wettelijke verplichting voor de werkgever om re-integratie tweede spoor in te zetten. Deze begeleiding richt zich op hervatting van het werk buiten de organisatie als er geen mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf: 1e spoor.

Dus al het gaat om het beantwoorden van de vraag: Wat is reintegratie tweede spoor? Dan is het van belang om de volgende zaken in ogenschouw te nemen:

Beginnend na 8 weken, en met een maximum van twee jaar, bestaat dit traject uit verschillende componenten zoals reintegratie coaching, sollicitatiebegeleiding, persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en jobsearching. Het UWV monitort nauwlettend of alle stappen aanwezig en accuraat genoteerd worden teneinde boetes te voorkomen. Om de kandidaat succesvol te begeleiden kan gebruik gemaakt worden van assessments, scholing of rouwbegeleiding waar nodig. Re-integratie tweede spoor is bedoeld om werkhervatting buiten de eigen organisatie mogelijk te maken. Er moet duidelijk zijn dat er geen ander alternatief is dan herplaatsing; zo stelt de Wet Verbetering Poortwachter.

Vanuit wetgeving vereist

Het aangaan van een re-integratietraject volgens het tweede spoortraject is voor de werkgever verplicht door wetgeving. Dit traject mag op zijn vroegst na 8 weken ingaan en het uiterste moment hiervoor ligt binnen 52 weken nadat arbeidsongeschiktheid ontstond. Om precies 6 weken na de eerstejaars evaluatie komt dit neer op 9-12 maanden met als maximum twee jaar. Het proces wordt bepaald door inzichten van de bedrijfsarts over welke taken de reïntegrerende medewerker kan doen. Als er geen inspanning gedaan wordt, kan UWV bij 104 weken sancties toepassen, waardoor het raadzaam is extern advies en ondersteuning in te schakelen zoals een re-integratiebureau.

Reintegratie tweede spoor is altijd maatwerk. Indien u ons belt op: 085 888 5143 dan staan wij u graag persoonlijk te woord:

wat is reintegratie tweede spoor?

Inhoud traject

De inhoud van een tweede spoor traject bestaat uit drie componenten: sollicitatiebegeleiding (waarop UWV extra alert zal zijn), persoonlijke ontwikkeling en jobhunting – allemaal afhankelijk van situatie en kandidaat die aansluiting zoekt bij hun omgeving .

Waar moet je op letten al je een tweede spoor traject inzet?

Hoger opgeleiden die met langdurig verzuim te maken hebben, moeten goed nadenken over hun opties voor reintegratie tweede spoor. In dit blogpost gaan we in op de belangrijkste aspecten bij het kiezen van een reintegratie tweede spoor om zo tot een optimale oplossing te komen. We behandelen onderwerpen als financiën, tijdsduur en arbeidsomstandigheden, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het maken van de juiste keuze voor re-integratie tweede spoor. Financiële aspecten zoals loon, toeslagen en vergoedingen moeten goed in kaart worden gebracht om te bepalen of op korte termijn betere resultaten behaald kunnen worden. Hierbij is ook belangrijk om te overwegen of er mogelijkheden bestaan tot het verhogen van inkomsten door andere bronnen aan te boren. De duur waarvoor je werkloos bent is eveneens een factor waarmee rekening gehouden dient te worden er bij het uitzoek proces. Afhankelijk van hoe lang je al werkloos bent, kan de tijdsduur waarin je met succes gereintegreerd kan worden verschillend zijn – sommige traject opties kostbare tijd terwijl anderen meer focus leggen op snelle resultaten. Andere aspecten zoals arbeidsomstandigheden en organisatiestructuur n moeten ook nauwkeurig overwogen worden voor dat men definitief een keuze maakt inzake reintegratie tweede spoor. Uiteraard is het ook verstandig om te kijken of er ook specialisaties zijn in reintegratie tweede spoor begeleiding. Zo zijn er bijvoorbeeld reintegratie bureaus specifiek voor het onderwijs.

Wilt u ook weten wat de nadelen zijn van reintegratie tweede spoor? bezoek onze pagina over dit onderwerp door op de link te klikken.