2e spoor traject

2e spoor traject

Als er sprake is van langdurig verzuim (langer dan 1 jaar) is het verplicht om een 2e spoor traject in te zetten. In dit artikel behandelen we alles over het 2e spoor traject aan de hand van 10 vragen.

  1. Wat is een 2e spoor traject?
  2. Wanneer is een 2e spoor traject nodig?
  3. Wie betaalt de kosten?
  4. Hoelang duurt een 2e spoor traject gemiddeld?
  5. Wat zijn de stappen in een 2e spoor traject?
  6. Welke rechten en plichten heb ik als werknemer?
  7. Wat gebeurt er als ik niet meewerk?
  8. Wat is het verschil tussen een 1e en 2e spoor?
  9. Kan ik zelf een re-integratiebedrijf kiezen?
  10. Wat gebeurt er als er geen passende functie wordt gevonden in het 2e spoor traject?

Wat is een 2e spoor traject?

Een 2e spoor retraject is een re-integratietraject dat wordt ingezet wanneer een werknemer langdurig ziek is en niet meer kan terugkeren naar zijn of haar eigen werk bij de huidige werkgever. In een 2e spoor wordt samen met de werknemer gekeken naar de mogelijkheden om in een andere functie of bij een andere werkgever aan de slag te gaan.

Wanneer is een 2e spoor nodig?

Een 2e spoor traject is nodig wanneer de werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet in staat is om het eigen werk bij de huidige werkgever uit te voeren en er geen uitzicht is op herstel op korte termijn. De werkgever is verplicht om samen met de werknemer te zoeken naar passend werk bij een andere werkgever. Het doel van een reintegratie traject is om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Wie betaalt de kosten?

De kosten van een tweede spoor traject worden in de meeste gevallen betaald door de werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer en moet alle redelijke kosten hiervoor vergoeden. Dit geldt ook voor de kosten van een 2e spoor. In sommige gevallen kan er een beroep worden gedaan op een re-integratiebudget van het UWV.

Hoelang duurt een 2e spoor traject gemiddeld?

De duur van een 2e spoor traject verschilt per situatie en per werknemer. Gemiddeld duurt een 2e spoor traject tussen de zes en twaalf maanden. Het is echter ook mogelijk dat een reintegratietraject langer of korter duurt, afhankelijk van de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de werknemer.

Wat zijn de stappen in een 2e spoor traject?

Een 2e spoor traject bestaat uit verschillende stappen, namelijk: Inventariseren van de mogelijkheden: In deze stap wordt er gekeken naar de capaciteiten en interesses van de werknemer, zodat er duidelijkheid ontstaat over het soort werk waarin de werknemer mogelijkheden heeft.

Zoeken van passende functies: Vervolgens wordt er gezocht naar passende functies bij andere werkgevers, die aansluiten bij de capaciteiten en interesses van de werknemer.

Sollicitatiebegeleiding: Als er passende functies zijn gevonden, wordt de werknemer begeleid bij het sollicitatieproces, zodat de kans op het vinden van een nieuwe baan zo groot mogelijk wordt.

Opleiding of training: Als de werknemer niet de benodigde kennis of vaardigheden heeft voor het uitoefenen van de nieuwe functie, kan er een opleiding of training worden aangeboden.

Plaatsing en nazorg: Als de werknemer is geplaatst bij een nieuwe werkgever, wordt er nazorg geboden om ervoor te zorgen dat de werknemer succesvol kan blijven functioneren in de nieuwe functie.

Evaluatie: Na afloop van het reintegratie traject wordt er geëvalueerd of de werknemer succesvol is gereintegreerd en of het doel van het traject is behaald.

Welke rechten en plichten heb ik als werknemer?

Als werknemer heb je tijdens een 2e spoor verschillende rechten en plichten. Zo ben je verplicht om actief mee te werken aan het traject en moet je openstaan voor passend werk bij andere werkgevers. Daarnaast heb je het recht om zelf ook te zoeken naar passend werk en heb je recht op begeleiding en ondersteuning bij het vinden van ander werk.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk?

Als werknemer ben je verplicht om actief mee te werken aan het 2e spoor. Als je niet meewerkt, kan dit leiden tot een loonsanctie, waarbij de werkgever geen loon meer hoeft te betalen. Ook kan het UWV een sanctie opleggen, waarbij de werknemer geen uitkering meer ontvangt.

Wat is het verschil tussen een 1e en 2e spoor?

Een 1e spoor traject is gericht op re-integratie bij de huidige werkgever, terwijl een 2e spoor gericht is op re-integratie bij een andere werkgever. Een 1e spoor traject start al na 42 weken ziekte en is erop gericht om de werknemer in staat te stellen het eigen werk bij de huidige werkgever weer op te pakken. Als dit niet mogelijk is, wordt er gestart met een 2e spoor traject.

Kan ik zelf een re-integratiebedrijf kiezen voor mijn 2e spoor traject?

Als werknemer heb je het recht om zelf een re-integratiebedrijf te kiezen voor je 2e spoor traject. Dit kan een bedrijf zijn dat is ingeschakeld door de werkgever, maar je kunt ook zelf een re-integratiebedrijf benaderen en dit voorstellen aan je werkgever. Het is belangrijk om te kiezen voor een re-integratiebedrijf dat past bij jouw situatie en waarbij je een goed gevoel hebt. Het re-integratiebedrijf zal je begeleiden en ondersteunen tijdens het gehele 2e spoor traject.

Wat gebeurt er als er geen passende functie wordt gevonden?

Als er geen passende functie wordt gevonden in het tweede spoor traject, kan het traject worden verlengd of kan er gekozen worden voor een derde spoor traject. In een derde spoor traject wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de werknemer om zelfstandig te ondernemen. Het doel van een derde spoor traject is om de werknemer weer aan het werk te krijgen en is een laatste redmiddel voordat er mogelijk sprake is van een WIA-uitkering.

2e spoor traject

Kortom:

Een 2e spoor reintegratie traject is een re-integratietraject dat wordt ingezet wanneer een werknemer langdurig ziek is en niet meer kan terugkeren naar het eigen werk bij de huidige werkgever. In een 2e spoor traject wordt samen met de werknemer gekeken naar de mogelijkheden om in een andere functie of bij een andere werkgever aan de slag te gaan. De kosten van een 2e spoor worden in de meeste gevallen betaald door de werkgever en de duur van het traject verschilt per situatie. Tijdens een 2e spoor heb je als werknemer verschillende rechten en plichten en is het belangrijk om actief mee te werken. Als er geen passende functie wordt gevonden in het 2e spoor, kan er gekozen worden voor een derde spoor traject. Het doel van alle spoor trajecten is om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Meer informatie over de kosten van een 2e spoor traject vindt u door op de link te klikken.

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies voor het optimaal functioneren van deze site. Door gebruik te maken van deze website, stemt u hiermee in.