Groei technische vacatures voor hoger opgeleiden

UWV WERKbedrijf vreest een scheefgroei op de arbeidsmarkt voor technisch personeel. Door de oplevende economie en vergrijzing en dreigt een groot tekort te ontstaan.

Momenteel vervult ruim twintig procent van de beroepsbevolking een technisch beroep. In de chemie en metaalindustrie is het aandeel oudere werknemers aanzienlijk hoger dan in andere sectoren. Tevens zijn er te weinig opgeleide jongeren. De helft van de vacatures is gericht op hoger opgeleiden. Het grootste deel van de net afgestudeerde technici heeft een opleiding op mbo-niveau. Van de werklozen heeft volgens UWV WERKbedrijf negentig procent een opleiding op lager- of middelbaar niveau.

Vooral in de regio`s rond Utrecht en Amsterdam dreigt de scheefgroei uit de hand te lopen. De regio Amsterdam heeft momenteel de meeste technische vacatures, terwijl de regio van oudsher een beperkt aantal technici herbergt. In Friesland, Rijnmond en de IJsselvechtstreek ontstaat juist een overschot aan lager en middelbaar personeel. De groei van de werkgelegenheid voor technisch personeel vindt opvallend genoeg vooral plaats in niet-technische sectoren zoals de zorg.

De scheefgroei is vooral vervelend voor de mensen die buiten de boot vallen. Voor deze mensen is een outplacement traject een uitkomst. Hoog opgeleide werknemers die bedreigt worden met ontslag kunnen bij CareerSolution terecht voor outplacement. CareerSolution biedt outplacement in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem.

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies voor het optimaal functioneren van deze site. Door gebruik te maken van deze website, stemt u hiermee in.