Wat doet een reintegratiebureau?

Wat doet een reintegratiebureau?

Bij het beantwoorden van de vraag. Wat doet een reintegratiebureau? Moet men denken aan de volgende zaken:

Het doel van een reintegratie tweede spoor bureau is om werknemers met verzuim te helpen om terug te keren naar hun werk. Dit doen zij door middel van verschillende diensten die zij aanbieden.

Ten eerste is er de begeleiding van werknemers met verzuim. Hierbij helpen zij werknemers met het maken van een plan voor hun terugkeer naar het werk. Dit plan bestaat uit het identificeren van de oorzaak van het verzuim, het bepalen van de beste manier om terug te keren naar het werk en het ondersteunen van werknemers om deze stappen te volgen.

Daarnaast biedt het reintegratie tweede spoor bureau ook een ondersteunende rol aan werkgevers. Zij kunnen bijvoorbeeld advies geven over het voorkomen en beheren van verzuim of over hoe om te gaan met een werknemer die al verzuimt.

Tenslotte heeft het reintegratiebureau ook een begeleider die werknemers adviseert over hun rechten en plichten in verband met hun verzuim.

Het doel van een reintegratie tweede spoor bureau is dus om werknemers met verzuim te helpen bij het terugkeren naar hun werk. Zij bieden daarom een aantal diensten aan, zoals begeleiding, ondersteuning aan werkgevers en juridisch advies. Al met al is het een goede manier om werknemers met verzuim te helpen om terug te keren naar hun werk.

Wat doet een reintegratie-bureau?

Wat doet een reintegratiebureau? Is dat alles wat een reintegratiebureau doet? Nee er kan onderscheidt gemaakt worden tussen de verschillende reintegratie tweede spoor onderdelen:

Reintegratiebureau: het 1e spoor:

Bij het re-integratieproces van 1e spoor biedt het re-integratiebureau ondersteuning aan de zieke medewerker om terug te keren in de eigen organisatie. Er worden eerst oplossingen gezocht voor de huidige baan, maar als dat niet mogelijk is, zoekt men naar een andere functie binnen de bestaande organisatie. Om duurzaam en gezond te kunnen werken begeleiden we middels jobcoaching en arbeidsdeskundig onderzoek. Ook kan er een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden.

Reintegratiebureau; het 2e spoor:

Re-integratie tweede spoor staat voor de dienstverlening van een re-integratiebureau. Onze experts helpen zieke werknemers in hun proces om te re-integreren bij een andere organisatie. Tevens wordt professionele sollicitatietraining en jobhunting aangeboden, waardoor kandidaten meer mogelijkheden hebben. Door het inschakelen van ons bureau kan voor beide partijen veel tijd en geld bespaard worden: door een goed onderbouwd dossier kan er een loonsanctie voorkomen worden, terwijl ook het plaatsing binnen een andere organisatie de kostentakken vermindert.

Reintegratiebureau: het 3e spoor:

De re-integratietrajecten van derde spoor hebben veel voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Wanneer de re-integratie naar twee jaar ziekte na 1e en 2e spoor is mislukt, kan een werkgever een re-integratiebureau inschakelen voor derde spoorre-integratie. Hierbij wordt de situatie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer opnieuw in kaart gebracht en – indien mogelijk – begeleid naar passend werk. Hoewel dit proces complex kan zijn omdat iemand die lange tijd uit dienst was alsnog aan het werk gezet moet worden, kunnen er toch aanzienlijk voordeel behaald worden: zoals een verbetering van inkomenssituaties voor betrokkene en kosteneffectiviteit voor de werkgever.