Hoger opgeleiden hebben gemiddeld een lagere bloeddruk dan lager opgeleiden

Deze opmerkelijke conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers. Vooral onder vrouwen is het onderscheid tussen hoger- en lageropgeleiden groot. Dit wordt volgens de onderzoekers verklaard uit het feit dat mensen die hoger opgeleid zijn vaak meer controle over hun werkzaamheden zouden hebben en met minder stress te maken krijgen. Op het moment dat hoger opgeleiden in een outplacementtraject terechtkomen valt die controle weg en zal men meer met stress te maken krijgen. indien een werknemer in een tweede spoor reintegratie terecht komt dan is er gelukkig ondersteuning. Ook de arbeidsdeskundige kan hierbij helpen.

Vrouwen met een lagere opleiding hadden gemiddeld een bloeddruk die aanzienlijk hoger lag dan die van vrouwen met een hoge opleiding. Bij mannen was dat verschil iets minder. Omdat er veel uitval is veroorzaakt door bloeddruk problemen zijn deze resultaten erg interessant. Bij langdurige uitval is het belangrijk om tijdig een reintegratie tweede spoor traject in te zetten.

Uiteraard zijn er ook andere oorzaken voor een hoge bloeddruk. Alcohol, weinig beweging en roken bijvoorbeeld. Maar zelfs nadat de onderzoekers ook die factoren in het onderzoek hadden meegenomen, bleek dat de opleiding toch nog van significante betekenis was.

De onderzoekers hebben hier wel een verklaring voor. Van mensen met een lagere opleiding wordt over het algemeen veel meer verwacht. Bovendien hebben zij weinig controle over wat ze op hun werk kunnen of moeten doen. Dat draagt allemaal bij aan een hogere bloeddruk. En ook privé heeft deze groep het vaak lastiger. “Vrouwen met een lagere opleiding hebben een grotere kans op depressie, zijn vaker alleenstaande ouder en hebben een grotere kans om in armere gebieden en onder de armoedegrens te leven,” Dat stelt onderzoeker Eric Loucks. Of outplacement voor hoger opgeleiden mits succesvol gedaan ook een gunstige invloed had op de doelgroep hebben de onderzoekers helaas niet onderzocht.

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies voor het optimaal functioneren van deze site. Door gebruik te maken van deze website, stemt u hiermee in.